Chat with us, powered by LiveChat
ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TIÊU BIỂU
Giáo sư, giảng viên của chương trình là sự kết hợp đa dạng giữa các chuyên ngành đến từ các nước trên thế giới được ĐH Birmingham City Anh Quốc chứng nhận tham gia đào tạo chương trình tại Việt Nam. Các giảng viên đều được đào tạo Cao học tại các nước nói tiếng Anh như Anh, Mỹ, Úc, Canada, Ireland.

GS, TS. SHIV CHAUDHRY
Tài Chính

Birmingham City University - UK
KIỀU ANH TÀI
Quản Trị Kinh Doanh

Birmingham City University - UK
ALAN JHARTNETT
Quản Trị Kinh Doanh

National University Galway - Ireland
NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
Quản Trị Kinh Doanh

University of Gloucestershire - UK
TS. ROBERT T. CONNOLLY
Quản Trị Kinh Doanh

Creighton University - USA
TODD ENDRES
Quản Trị Kinh Doanh

University of California - USA
TS. RON AINSBURY
Tài Chính

Trinity College, Oxford - UK
Liên hệ Cô Thuận